Uitnodiging Jaarvergadering 2018

Ieder jaar organiseren wij omstreeks mei onze jaarvergadering. Zo ook dit jaar. Om ervan verzekerd te zijn dat we al onze leden bereiken, ontvangt u hierbij een uitnodiging.

De jaarvergadering van FNV Waterbouw is op:

Woensdag 23 mei 2018
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus Int.
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang 15.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2017, begroting en werkplan 2018. Daarna willen wij met de leden de actualiteiten in de sector bespreken. We noemen in dit verband o.a. onze campagne “Stop de verdringing in de Waterbouw” en stand van zaken pensioenen.
Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner.
In verband met de reservering stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft en eventuele dieetwensen doorgeeft.

U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering voor maandag 14 mei, door een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
Voorzitter

ONDERHANDELINGSRESULTAAT WATERBOUW CAO 2018-2019

Op 5 april hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt voor de Waterbouw cao. Wij leggen dit graag positief aan onze leden voor, daar wij van mening zijn dat we op hoofdpunten recht doen aan onze cao inzet. Deze inzet was gebaseerd op de bij onze leden uitgezette cao enquête, waar we vele honderden reacties op hebben gehad, en op tal van gesprekken tijdens kaderledenbijeenkomsten en vlootbezoeken.

Ook onze FNV Waterbouw Raad van Advies adviseert positief over dit onderhandelingsresultaat. Maar uiteindelijk is het aan onze leden, om kenbaar te maken of men hiermee akkoord gaat of niet. Leden kunnen tot 1 mei reageren hierop.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat.

Voor de goede orde willen we hier ook vermelden dat nadat dit cao traject, inclusief de ledenraadpleging, is afgerond, wij het overleg over de Buitenlandovereenkomst met Van Oord en Boskalis zullen starten.

Toelichting op hooflijnen onderhandelingsresultaat
Het onderhandelingsresultaat bevat een looptijd van 1 jaar; van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Daar hebben wij immers zelf op ingezet, omdat wij zien dat in 2018 de sector gelukkig al uit het dal begint te klimmen en de vooruitzichten vanaf 2019 en verder er al beter uit beginnen te zien.

Loonstijging van 2,75%
We hebben een structurele loonstijging afgesproken van in totaal 2,75%. Per 1 april met 1,75% en per 1 oktober met nog eens 1%.

Afspraken over ouderenregeling en opleiding- en ontwikkelingsbudget
Daarnaast zijn er serieuze afspraken gemaakt om op korte termijn tot een ouderenregeling en tot een individueel opleiding- en ontwikkelingsbudget te komen. Ook weer passend bij onze cao inzet.

Bij de ouderenregeling gaat het om afspraken die het mogelijk maken om minder te gaan werken, met behoud van een groot deel van het salaris en volledige pensioen opbouw.

Wat betreft de om-bijscholingsafspraken gaat het om een individueel inzetbaarheidsbudget, waarover je als werknemer zelf beschikt en dat je onder andere kunt inzetten voor omscholing, zodat je breder inzetbaar bent.

Afgesproken is dat een paritaire werkgroep concrete, financieel onderbouwde voorstellen doet, die vanaf 1 april 2019 in werking moeten treden.

Reparatie 3e WW-jaar
Voor reparatie van het 3e WW jaar hebben werkgevers nog even tijd nodig om te onderzoeken wat het administratief voor hen betekent. Wij willen vervolgens binnen enkele maanden overgaan tot reparatie.

Zoals bekend heeft het kabinet de opbouw en de lengte van de WW verkort. De maximale duur werd van 28 maanden naar 24 maanden teruggebracht. Tijdens de voorbereidingen van de cao onderhandelingen hebben onze leden aangegeven dat zij het belangrijk vinden om de WW via cao afspraken te repareren. En de duur van 2 jaar weer naar 3 jaar te brengen. Zij hebben aangegeven bereid te zijn daar ook voor te willen betalen.

,

Vakbondslidmaatschap loont: FNV Waterbouw wint wachtgeldzaak tegen Van Oord

Na een lang lopend traject heeft de rechtbank Rotterdam FNV Waterbouw in het gelijk gesteld inzake de juiste toepassing van de Wachtgeldregeling. Namens haar leden spande FNV Waterbouw vorig jaar een procedure aan tegen Van Oord.

FNV Waterbouw was en is van mening dat wanneer na afloop van een uitzendperiode in het buitenland er aansluitend geen werk door Van Oord kan worden aangeboden, de Wachtgeldregeling, opgenomen in de cao Waterbouw, direct van toepassing is. Van Oord betaalde echter pas wachtgeld nadat ze eerst het opgebouwd buitenlandverlof ( uit eerdere uitzendperioden), vierploegenverlof en cursusverlof hadden afgeschreven. En dan ook nog zonder overleg met de werknemers..!

Uitspraak rechtbank is duidelijk

De uitspraak van de rechtbank is duidelijk: Van Oord heeft de Wachtgeldregeling onjuist toegepast.

Volgens de rechter komt het voor risico van de werkgever als de werkgever geen werk kan aanbieden. De Wachtgeldregeling is dan bedoeld om inkomensterugval op te vangen op kosten van de werkgever. Niet zoals nu gebeurde door het afschrijven van verlofdagen op kosten van de werknemers. Daarnaast gaf de rechter aan dat verlof bedoeld is om werknemers uit te laten rusten na een lange periode van arbeid en niet om het niet kunnen aanbieden van werk op te vangen.

Het liefst was FNV Waterbouw zonder tussenkomst van een rechter eruit gekomen.
Jarenlang heeft FNV Waterbouw overleg gevoerd over dit dossier met Van Oord en hen er op gewezen dat zij de Wachtgeldregeling onjuist toepasten. Getracht is ook om samen een minnelijke regeling te treffen, het uiteindelijke resultaat daarvan was echter voor de leden onvoldoende, zodat er uiteindelijk geen andere mogelijkheid restte dan in het belang van onze leden hieromtrent een uitspraak door een onafhankelijke derde te laten doen. Wel is het zo dat Van Oord nog in hoger beroep kan.

Een groot succes dankzij de inzet van onze leden!

Om dit voor elkaar te krijgen hadden wij de beschikking over twee topadvocaten. Maar zonder informatie, doorzettingsvermogen en geduld van onze betrokken leden was dit nooit gelukt. Een groot compliment voor de inzet van onze leden dus!

Een mooi succes. En FNV Waterbouw doet meer. We onderhandelen over een goede cao en buitenlandregeling. We maken ons hard voor uw pensioen. We staan leden bij in individuele (ontslag) zaken en komen met u samen op voor veilig en gezond werken in deze mooie sector. En tegen verdringing van uw werk.

Samen staan we sterker: word ook lid!

U ziet het …..samen met onze leden kunnen wij veel bereiken. Met en voor u, de vakmensen in de waterbouw!
Om dit goede werk te kunnen blijven doen is het belangrijk dat wij voldoende leden hebben, want hoe meer leden, hoe meer invloed en nog meer resultaat!

Word ook lid, zodat we ons werk voor de werknemers in de Waterbouw kunnen voortzetten!

Klik hier om lid te worden.

,

VUL DE CAO WATERBOUW/BUITENLANDOVEREENKOMST ENQUÊTE IN

DENK EN BESLIS MEE OVER UW TOEKOMST!

Wat zou u graag afgesproken willen zien in uw nieuwe cao/buitenlandovereenkomst? Laat het ons weten! Want in februari 2018 starten de cao onderhandelingen voor de nieuwe cao Waterbouw en aansluitend die voor de buitenlandovereenkomst. Het is tenslotte uw cao/buitenlandovereenkomst! Daarom willen wij graag van u weten wat onze inzet voor de onderhandelingen moet worden.

De enquête heeft betrekking op zowel de cao als op de buitenlandovereenkomst.

De enquête kon worden ingevuld tot eind 2017 en is inmiddels gesloten.

 

FNV: TIJD VOOR VERANDERING!

De werkdruk neemt steeds verder toe. Mensen moeten op hun knieën naar de eindstreep omdat de AOW-leeftijd steeds sneller stijgt. Meer dan 35% van de mensen heeft een onzeker contract. En een nieuw kabinet lijkt daar niets aan te veranderen. Zij lijken vooral oog te hebben voor de aandeelhouder.

Lees meer

Van Oord neemt afscheid van 19 medewerkers

P1070647Van Oord heeft FNV Waterbouw ingelicht inzake hun besluit om 19 arbeidsplaatsen op de stationaire vloot te schrappen. Aanleiding is de onzekere markt die zorgt voor minder werk. Ook is een flink deel van de stationaire vloot gesloopt. Met als gevolg: ‘teveel mensen voor het beschikbaar werk en materieel’, aldus Van Oord.

Lees meer

Fit (blijven) waterbouwen

Fit (blijven) waterbouwen

Eerder dit jaar vroegen wij uw aandacht al voor het thema duurzame inzetbaarheid, waarover al in 2013 in de cao Waterbouw een protocol afspraak is gemaakt. Duurzame inzetbaarheid  is in het belang is van werkgevers, werknemers én de maatschappij in het geheel! En zeg nu zelf, maakt u zich nooit zorgen hoe u zelf gezond en fit aan het werk blijft, zeker nu de pensioenleeftijd opschuift. U kunt hier nu ook zélf initiatief in nemen en kijken hoe ú er voor staat door gebruik te maken van de mogelijkheden die u geboden worden door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw. Hoe u dit kunt doen, leest u hieronder.

Voor werknemers in de cao-Waterbouw
Er zijn werkgevers die al stappen nemen op dit thema. Als dat zo is kunt u via de werkgever meedoen aan een inzetbaarheidsscan. Privacy is gewaarborgd en alleen u ontvangt een rapportage. Door deelname helpt u uw werkgever wel om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor het bedrijf te ontwikkelen. Daarnaast kunt u bij het secretariaat van het fonds een unieke code opvragen om zelf deze inzetbaarheidsscan op de website in te vullen. Privacy is ook hier gewaarborgd.

Zelf werken aan gezonde leefstijl
U wilt zelf aan de slag om aan een gezonde leefstijl te werken, maar wilt dit niet via de werkgever doen? Als cao-medewerker in de waterbouw kunt u, nadat u de inzetbaarheidsscan hebt ingevuld, gebruik maken van het aanbod dat MyDailyLifeStyle aanbiedt in samenwerking met het O&O-fonds Waterbouw.

U heeft dan de mogelijkheid deel te nemen aan een online vervolgprogramma met de volgende onderwerpen:

  • Eet ik gezond? Wat doen onregelmatige werktijden?
  • Beweeg ik voldoende?
  • Slim by design – een maandprogramma waarin u op zoek gaat naar kleine aanpassingen die voor uw persoonlijke situatie effectief zijn.

Voor werknemers die niet deelnemen aan de cao-Waterbouw
Het O&O-fonds Waterbouw heeft voor 2017 besloten de inzetbaarheidsscan open te stellen voor alle medewerkers in de natte waterbouw. De kosten worden door het fonds betaald.


Doe de Inzetbaarheidsscan

Doe de inzetbaarheidsscan

Zelf aan de slag

Aanbod MyDailyLifestyle