Reparatie derde jaar WW

De vakbonden, waaronder FNV, en de werkgevers hebben, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken overeenstemming bereikt over de reparatie van het derde WW jaar. Deze afspraak is een uitwerking van het Sociaal Akkoord, dat in april 2013 werd afgesloten.

Ingrijpende versoberingen van de WW zijn hiermede gerepareerd, nu er een bovenwettelijke WW kan worden gerealiseerd tegen volgens de FNV aanvaardbare kosten voor werknemers. Nautilus is blij met deze centrale behartiging van de werknemersbelangen. Met onze leden zullen we de komende tijd gaan bespreken of we ook voor onze sectoren, waar nu gelukkig nog weinig werkloosheid voorkomt, nadere cao afspraken kunnen maken inzake de bovenwettelijke WW.

Lees meer op de FNV website

FNV Waterbouw komt op voor belangen Van Oord leden Prorva Project

FNV Waterbouw is verheugd uit de pers te hebben vernomen dat Van Oord voor ruim 470 miljoen euro aan nieuwe contracten heeft binnengehaald in Kazachstan. Van Oord deelde dit nieuws mede tijdens een bezoek van minister-president Rutte aan het Prorva project in Kazachstan.

Dit is goed nieuws voor Van Oord en goed nieuws voor de werkgelegenheid. En dat past ook goed in het verder succesvol uitdragen van ‘Hollands Glorie ‘ wereldwijd. Lees meer

,

AZVZ Zorgverzekering richt zich specifiek op werknemers in de maritime sectoren

​AZVZ biedt de enige zorgverzekering die zich specifiek richt op werknemers in de maritieme sectoren. Dat doen zij al meer dan 60 jaar zonder winstoogmerk.

Het label AZVZ richt zich specifiek op maritieme bedrijven en op maritieme werknemers en hun gezinsleden. Het label AZVZ werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor de verzekerden laten profiteren van gunstige voorwaarden en premies. Via collectieve overeenkomsten met de maritieme sectoren kunnen de zeegaande waterbouw en de gezinsleden, walpersoneel van rederijen met hun gezinsleden en voormalige zeevarenden plus gezinsleden profiteren van een zeer gunstige premie.

Meer informatie vindt u op www.scheepvaartnet.nl

Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw

Praktijkervaring belangrijker dan diploma’s

Op 1 november 2015 was Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw. De 80-jarige jubilaris wilde dit heuglijk feit niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom gingen vakbondsmedewerkers Maarten Keuss en Ingrid Linschoten op 4 november naar Nijmegen om Jo te huldigen.

Vanuit de verte zag Jo ons al aankomen en stond enthousiast voor het raam te zwaaien. Bij binnenkomst was meteen duidelijk dat we met een (oud) baggeraar te maken hebben. Op de vensterbank in de woning van Jo en zijn vrouw Gerrie prijken namelijk twee mammoetkiezen. Lees meer

Gehuldigd vakbondslid blikt 70 jaar terug

​“We maken er een mooi feestje van!” Dat ze de 93-jarige Jantinus Lanting toen wij hem belden met de vraag of wij hem op 1 oktober mochten huldigen voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

Op 1 oktober 1945 werd de heer Lanting lid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het NVV was een op 1 januari 1906 opgerichte vakbond die in 1977, samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond, is opgegaan in de FNV. Op de vraag waarom hij als 23-jariglid werd van de bond, antwoordt hij: ”Dat is toch normaal? De vakbond komt op voor je belangen als werknemer. Zowel individueel, als je bijvoorbeeld met ontslag wordt bedreigd, als bij het afsluiten van de cao voor alle werknemers. ” De heer Lantingwas toentertijd werkzaam als elektricien en een ander vakbondslid ,uit zijn woonplaats Emmen, heeft hem lid gemaakt. Onze jubilaris herinnert zich nog goed dat hij als kaderlid de deuren langs ging om bij de leden contributie op te halen. Lees meer

Toch een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden met Tideway B.V.

Vanuit FNV Waterbouw en CNV Vakmensen is het een hele tijd stil geweest in de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden aan boord van de Rollingstone, Seahorse en Flintstone. De oorzaak hiervan is dat de onderhandelingen deze keer niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Er is veel overleg en overredingskracht van ons met Tideway nodig geweest, voordat onderstaand resultaat tot stand is gekomen. Wat is er gebeurd?

Akkoord
Op 17 juni 2015 hebben wij in het onderhandelingstraject een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden bereikt. Hierna werd door Tideway aangegeven dat zij de koppeling tussen de loonstijgingen van de Nederlanders en Filipijnen los wilde laten en een ander loonniveau voor de Filipijnen wilde hanteren. Lees meer

,

CAO boekje 2015 – 2018

Volgende week ontvangt u samen met de nieuwste editie van de Golf het cao boekje. In het boekje staan de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de waterbouw. De cao loopt vanaf 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018.

Voor de digitale versie kunt u hier klikken. Deze staat ook in Engelse versie onder het hoofdstuk cao van deze website.

Voor vragen over de cao kunnen leden altijd bij ons terecht. Per e-mail naar infowaterbouw@nautilus.int.org of telefonisch 010-2862979

, ,

Jaaropgave vakbondscontributie

Vorige week hebben alle werkende leden een brief ontvangen van FNV Waterbouw met betrekking tot de fiscale verrekening van de vakbondscontributie.

CAO Waterbouw
In de cao Waterbouw zijn er afspraken gemaakt over ‘fiscaal voordelige vakbondscontributie’ (artikel 31). Met behulp van de Belastingdienst en uw werkgever krijgt u een deel van uw vakbondscontributie terug.

Buitenlandcontract
FNV Waterbouw leden die in dienst zijn bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te Papendrecht en bij Van Oord N.V. te Rotterdam en vallen onder het zogenaamde Buitenlandcontract kunnen met het bewijs van betaling vakbondscontributie ook via de werkgever de vakbondscontributie verrekenen (artikel 16). Het betreft dan een bedrag van € 100 netto per jaar.
Deze vergoedingsregeling geldt voor de leden van FNV Waterbouw, indien wordt vastgesteld dat zij in het betreffende jaar geen gebruik hebben kunnen maken van de fiscale regeling voor vakbondscontributie die in Nederland geldt. Lees meer

Onderhandelingsakkoord loon- en arbeidsvoorwaarden Tideway

Op 7 september 2015 is er een onderhandelingsakkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden aan boord van de Rollingstone, Seahorse en Flintstone.

De leden krijgen tot 21 september 2015 de gelegenheid om op het akkoord te reageren.

Klik hier voor de brief die aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Tideway verstuurd is.